Informatiepunt over ontstekingen

Operatie

 

Zoals al gezegd, een slijmbeursontsteking wordt zoveel mogelijk geprobeerd te behandelen met de zogenaamde conservatieve behandelmethodes. In eerste plaats is rust belangrijk. In een latere fase zou fysiotherapie een mogelijkheid zijn.  Ook wordt nog wel eens geprobeerd om door middel van een cortico-costeroïd injectie de klachten te verminderen.  Deze injectie moet echter niet te vaak gegeven worden omdat dit schadelijk kan zijn voor de peesplaat over de slijmbeurs.

Operatie

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de operatie van de slijmbeurs in de schouder, is de operatie aan de slijmbeurs in de heup een grote operatie. Aan de zijkant van het bovenbeen, ter hoogte van het heupgewricht wordt een incisie gemaakt in de lengterichting van de spier van ongeveer 15 centimeter. Via deze incisie kan men bij de slijmbeurs komen en kan deze in zijn geheel verwijderd worden.
Ook wordt er een klein stukje van de pees (Tractus iliotibialis) die over de slijmbeurs heen loopt verwijderd. Dit om een nieuwe ontsteking te voorkomen.
Na de operatie wordt de wond gehecht. De hechtingen gaan er zo’n 12 tot 14 dagen na de operatie uit.

Na de operatie

De eerste week na de operatie zal er met krukken moeten worden gelopen om het weefsel te ontlasten. Ook zal er hulp nodig zijn met bijvoorbeeld het wassen of aankleden. Na de operatie zal de kracht in het been een stuk verminderd zijn; door middel van fysiotherapie kan de kracht weer opgebouwd worden.
De totale revalidatie na de operatie duurt ongeveer 6 weken.

70-80% van de mensen die zich laat opereren aan de slijmbeurs in de heup, heeft hier baat bij. Zoals hierboven beschreven; het is een vrij grote ingreep die daarom zo lang mogelijk wordt uitgesteld.