Informatiepunt over ontstekingen

Fysiotherapie en slijmbeursontsteking heup

 

Fysiotherapie en slijmbeursontsteking

Klachten als slijmbeursontsteking worden vaak niet in eerste instantie doorgestuurd voor fysiotherapie. Vaak wordt eerst rust voorgeschreven. Als dit niet voldoende werkt wordt naar andere oplossingen gekeken. Zoals u al heeft kunnen lezen worden soms injecties gegeven om de pijn te verminderen. Dit heeft niet altijd het gewenste effect.
Een andere conservatieve behandelmethode kan fysiotherapie zijn. Door middel van fysiotherapie kunnen de klachten verminderd worden.

De behandeling fysiotherapie bij slijmbeursontsteking is in de eerste plaats gericht op het verminderen van de pijn. Bij slijmbeursontsteking staat deze klacht immers op de voorgrond. Vaak is, bij een ontstoken slijmbeurs in de heup, de M. Tensor Fascia Latae (spier die aan de zijkant van het bovenbeen over de slijmbeurs heen loopt;  zie uitleg hierover op de homepage ‘slijmbeursontsteking heup’) erg pijnlijk en strak gespannen. Door middel van het frictioneren van deze pees kan de spanning van de spier worden afgehaald. In combinatie met rekoefeningen wordt geprobeerd de slijmbeurs wat meer ruimte te geven.

 

Verminderen van beperkte functies en/of activiteiten

Door de pijn zullen bepaalde heupfuncties of activiteiten moeilijk gaan. Vaak is slijmbeursontsteking van de heup bijvoorbeeld terug te zien in een assymmetrisch gangpatroon. Dit is een reactie om de pijn, men probeert de pijn zoveel mogelijk te vermijden. Vaak is er een verminderde pasgrootte aan de kant van de ontsteking. Een fysiotherapeut kan uw looppatroon beoordelen en hier advies over geven.

De behandeling fysiotherapie

Een kenmerk van slijmbeursontsteking van de heup is de vaak enorm gespannen spier die over de slijmbeurs loopt. Deze kan bij palpatie pijnlijk zijn vanaf het heupgewricht tot de knie. Tijdens de behandelingen wordt deze losgemaakt door middel van fricties, het doel is de spanning op de spier te verminderen. Dit is vaak in het begin erg pijnlijk. De pijn kan uitstraling geven richting het onderbeen, de knie of de heup. In combinatie met rekoefeningen (soms moet hier in een later stadium aan begonnen worden) wordt geprobeerd de pijnklachten te verminderen.
Als de pijnklachten verminderd zijn kan, indien nodig, een traject worden gestart gericht op spierversterking van de beenspieren. Met name wanneer lopen, fietsen, bewegen moeilijk gaat nemen de spieren snel af in kracht.